Máy đo độ bóng – Intelligent glossmeter

MÁY ĐO ĐỘ BÓNG – INTELLIGENT GLOSSMETER

  • Máy sử dụng pin.
  • Đánh giá trực tiếp của giá trị đo.
  • Phiên bản một gốc đo, hai gốc đo, ba góc đo.
  • Bao phủ lớp vỏ nhôm.
  • Dễ dàng để xử lý.
  • Kết quả tin cậy.

Để lại bình luận