YTZP Bi nghiền sứ-Bi sứ YTTRIA Zircoina Ceramic Beads

YTZP BI NGHIỀN SỨ-BI SỨ YTTRIA ZIRCOINA CERAMIC BEADS Bi Sứ Partially Stabilized With Yttria Ytzp được tạo nên bởi Yttria zirconia ở kích thước hạt siêu mịn, thiêu kết ở nhiệt độ cao, tạo cho sản phẩm Bi nghiền sứ ytzp có chất lượng cao  không một loại bi nghiền sứ nào có thể so…

Xem Thêm
Bi nghiền sứ Zircon YTZP

Bi nghiền Yttria Zirconia Ceramic -Bi sứ Zircon YTZP

BI NGHIỀN YTTRIA ZIRCONIA CERAMIC-BI SỨ ZIRCON YTZP Được tạo nên bởi yttria stabilized zirconia ở kích thước hạt siêu mịn thiêu kết ở nhiệt độ cao tạo cho sản phẩm Bi nghiền sứ có chất lượng cao mà không một loại bi nghiền nào có thể so sánh được. Tỷ trọng cao 3,7kg/lit, độ…

Xem Thêm